De Metropool

De Metropool

Charleroi Métropole telt 30 gemeentes en ongeveer 600.000 inwoners. Het grondgebied beslaat 2.000 km² en kan prat gaan op een ongelofelijke economische, culturele, toeristische en landschappelijke diversiteit.

In Charleroi Métropole is er een wisselwerking tussen stad en platteland, dynamische steden en dorpen, economische densiteit, ambacht, landbouw, toerisme, folklore en andere lokale specificiteiten.

Charleroi métropole : enkele cijfers

Charleroi métropole : enkele cijfers Charleroi métropole : enkele cijfers

600.000 inwoners

Charleroi Métropole telt 600.000 inwoners, her en der verdeeld over het grondgebied. De stedelijke gebieden zijn uiteraard het dichtst bevolkt. De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit kleine gezinnen. In Charleroi Métropole vinden we de meeste jongeren.

30 gemeentes

Charleroi Métropole biedt zijn inwoners een veelzijdige leefomgeving met zowel landelijke als stedelijke kenmerken. Het noorden van de regio wordt gekenmerkt door een dicht stedelijk en economisch weefsel, 'omkranst' door energieke gemeentes en dynamische dorpen. In het zuiden overheerst het landelijke karakter, met veel landbouwgrond en uitgestrekte bossen die aanlokkelijk zijn voor het toerisme. Hier bevinden zich ook unieke economische nicheactiviteiten, een rijk ambachtsleven, folklore en erfgoed en heel actieve dorpskernen.

2.000 km2

De meest uiteenlopende (ver)gezichten verlenen 'la Métropole' haar unieke uitstraling. Hoogvlaktes, sterk verstedelijkte gebieden, kleine landelijke gemeentes, ingesloten dalen en valleien, landbouwgronden en bossen zover het oog reikt, coulisselandschappen, grenzeloze wateroppervlakken ... u vindt het hier allemaal. Nergens is het landschap zo divers.

Waarom een metropool?

 1. De levenskwaliteit van de burgers verbeteren

  De levenskwaliteit van de burgers verbeteren

  Door het netwerk van kwaliteitsvolle infrastructuren te versterken, een optimale institutionele omgeving te creëren, de diensten en mobiliteit te verbeteren en het rijke toeristische en culturele aanbod extra in de verf te zetten, wil Charleroi Métropole eerst en vooral het dagelijkse leven van elke inwoner verbeteren en zich over de hele wereld doen gelden.

 2. Een dynamische metropool worden

  Een dynamische metropool worden

  Vele uitdagingen kunnen enkel op supralokaal niveau aangepakt worden door elkaars middelen, competenties en krachten te bundelen. Charleroi Métropole wil de banden, wisselwerkingen en samenwerkingen tussen de gemeentes maar ook tussen alle spelers op het grondgebied en tussen de rurale, semi-rurale en stedelijke gebieden versterken.

 3. Sterker worden om samen de uitdagingen van morgen aan te pakken

  Sterker worden om samen de uitdagingen van morgen aan te pakken

  Binnen de huidige internationale context wil Charleroi Métropole haar identiteit beklemtonen en de verschillende spelers op haar grondgebied verenigen teneinde een strategie en een gedeeld territoriaal project voort te zetten en te versterken en zo toekomstige uitdagingen tot een goed einde te brengen. We hebben het dan onder meer over het voortzetten van de ontwikkelingsdynamiek van de bedrijven, het stimuleren van lokale tewerkstelling of het versterken van ieders competenties via opleidingen en uitmuntendheidsstudies.

 4. Onze knowhow en unieke karakter laten kennen

  Onze knowhow en unieke karakter laten kennen

  Elke gemeente in Charleroi Métropole barst van de – soms onverwachte – competenties en troeven die best extra in de verf mogen worden gezet. Op dezelfde manier wil Charleroi Métropole toeristisch nog aantrekkelijker worden door de verschillende spelers uit de sector samen te brengen rond haar drijvende krachten.

 5. Grote projecten ontwikkelen

  Grote projecten ontwikkelen

  Charleroi Métropole is in volle groei en kent een ongeziene verandering wat betreft de stedelijke infrastructuren (Politietoren, Palais des expositions, Congrescentrum, Quai 10, …), openbaar vervoer en het toeristische en culturele aanbod. Charleroi Métropole stimuleert in dit opzicht de samenwerking tussen de verschillende gemeentes.

Structuren van Charleroi Métropole

Charleroi Métropole brengt alle drijvende krachten op haar grondgebied samen in de ‘Conférence des bourgmestres de Charleroi Métropole’ en het ‘Comité de développement stratégique de Charleroi Métropole’.

Ontdek
Structuren van Charleroi Métropole