Structuren van Charleroi Métropole

Meerdere organen staan in voor de organisatie van Charleroi Métropole. Op die manier ontstaat er een echte supracommunale strategie op maat van dit grondgebied, dat 29 gemeentes en verschillende spelers uit alle sectoren verenigt.

Conferentie van burgemeesters van Charleroi Métropole

Conferentie van burgemeesters van Charleroi Métropole

De Conferentie van burgemeesters van Charleroi Métropole (Conférence des bourgmestres de Charleroi Métropole) werd opgericht in september 2017 en moet de supracommunale dynamiek in Charleroi versterken ten voordele van de gemeentes. De conferentie wil de levenskwaliteit van de inwoners verhogen en de regio aantrekkelijker maken.

Al snel bleek dat een dergelijk project om allerlei redenen belangrijk is: om de banden tussen de lokale beslissingnemers te versterken, om een professioneel uitwisselingsnetwerk tussen de gemeentes uit te werken, om gevormd en geïnformeerd te worden, om gemeenschappelijke middelen uit te wisselen, te creëren en te gebruiken en zo een meer homogene ontwikkeling in de hele regio tot stand te brengen, waarbij het principe van lokale autonomie gerespecteerd wordt. De Conferentie van burgemeesters van Charleroi Métropole wordt gesteund door Wallonië en de Provincie Henegouwen.

Comité voor strategische ontwikkeling

Comité voor strategische ontwikkeling

Het Comité voor strategische ontwikkeling (Comité de développement stratégique of CDS) van Charleroi Métropole zag het levenslicht in 2007 en is een plaats voor informatie-uitwisseling, reflectie, actie en promotie rond strategische ontwikkeling op het grondgebied.

Het Comité voor strategische ontwikkeling bestaat uit mensen uit de economische wereld, de vakbonden en de lokale politiek. Verder zetelen er ook mensen uit Charleroi Métropole met ministeriële functies – op regionaal, communautair of federaal niveau – in het Comité.

Maar ook verschillende permanente leden die belangrijke instellingen uit onze regio vertegenwoordigen. Het Comité voor strategische ontwikkeling wordt gesteund door Wallonië.