Een technologische hub die model kan staan voor de toekomst

Een technologische hub die model kan staan voor de toekomst
Een technologische hub die model kan staan voor de toekomst

De nieuwe technologieën stellen ons voor steeds meer uitdagingen die bovendien steeds complexer  worden. Het multidisciplinair centrum A6KE6K, midden in de stad, brengt allerhande technologiespelers samen met een drievoudig doel: innovatie, incubatie en onderwijs.

“In dit ecosysteem werken verschillende industriële spelers zoals Thales Alenia Space, Alstom en AGC Glass Europe, onderzoekers van de ULB en UMons, onderzoekscentra en start-ups, samen rond gezamenlijke kwesties die verband houden met nieuwe technologieën”, legt Loubna El Messaoudi, communicatieverantwoordelijke en officemanager, uit. “Al die spelers samen op één plaats stimuleert interactie en innovatie.”

Het voormalige postsorteercentrum ligt naast het station Charleroi-Sud en herbergt de twee structuren die nauw met elkaar verbonden zijn. “A6K is de werkplaats waar professionals uit de industrie elkaar ontmoeten om te innoveren. E6K is de school waar je opleidingen in digitale technologieën kunt volgen”, legt Loubna uit. “Dankzij deze strategische positionering kunnen we inspelen op de behoeften van bedrijven die op zoek zijn naar talent. A6K-E6K wil ook een referentie worden voor technologiehubs in Europa.”

hommes-en-discussion
Ruimten van het type ‘new ways of working’ bevorderen de interactie tussen leden van de A6K-gemeenschap en de E6K-studenten.

Het gedeelde multidisciplinaire centrum voor ingenieurswetenschappen A6K (Atelier 6000) biedt onderdak aan bedrijven, start-ups, onderzoekscentra, opleidingscentra, concurrentieclusters en universiteiten.

“Met dit model, dat uniek is in Wallonië, kunnen leden van de gemeenschap elkaar ontmoeten om synergieën tot stand te brengen en nieuwe samenwerkingsprojecten op te zetten”, zegt Loubna.

Technologische thema’s in het teken van innovatie

De projecten draaien rond drie veelbelovende thema’s: communicatie en embedded systemen, energie en vermogenselektronica, de industrie 4.0 en de operationele transformatie. De leden van A6K ontmoeten elkaar tijdens workshops over deze thema’s en stellen technologische roadmaps op om gemeenschappelijke kwesties aan te pakken.

“De activiteiten worden georganiseerd in technologieworkshops onder de naam ‘TechShare Meeting’. Ze hebben altijd een gemeenschappelijk thema. Hieruit is bijvoorbeeld het samenwerkingsproject ‘LightSens’ ontstaan dat oplossingen wil aandragen voor metingen met glasvezel”, licht Loubna toe.

vue sur le jardin intérieur
Een binnentuin bedacht door Traunovelle en Carboniferous.

Praktische en concrete opleidingen in digitale technologieën

Het E6K-opleidingscentrum (École 6000) brengt verschillende operatoren samen, zoals het Centre IFAPME de Charleroi, Technofutur TIC, BeCode en CampusUCharleroi. Het biedt een niet-overlappend en gediversifieerd opleidingsaanbod aan rond digitale technologie, allemaal op het grondgebied van Charleroi Métropole.

“Ik volg een opleiding artificiële intelligentie met BeCode”, zegt Matthieu, student Data-AI Operator. “Ik hou van deze opleiding. We werken in projectgroepen, helemaal anders dan het schoolritme. We hebben al dingen kunnen bouwen die ik me bij het begin van de opleiding nooit had kunnen voorstellen, zoals een robot of een modelplan.”

De waarde van deze educatieve pool, die geïntegreerd is in een multidisciplinair centrum, berust op de wisselwerking tussen vakmensen en studenten. De vakmensen speuren naar talent dat nuttig kan zijn voor hun ontwikkeling, de studenten krijgen een bevoorrechte toegang tot een netwerk. Deze dynamiek maakt het voor de ene partij mogelijk om goede krachten aan te werven en voor de andere partij om werk te vinden dat aan hun verwachtingen beantwoordt.

etudiants-en-train-de-regarder-les-cours
Elk jaar worden meer dan 1.000 leerlingen opgeleid in E6K, het multidisciplinaire opleidingscentrum voor digitale technologieën.

“Ik heb stage gelopen bij Aerospace, een van de leden van A6K. Ik kon toepassen wat ik tijdens mijn opleiding had geleerd. Ik heb gewerkt aan een erg interessant herkenningssysteem. Ik moest een algoritme maken dat bepaalde vormen in een afbeelding herkent”, zegt Matthieu.

Talrijke events

Om de uitwisselingen tussen projectmedewerkers te vereenvoudigen, organiseert A6K-E6K events gerelateerd aan Advanced Manufacturing. “We organiseren bv. TechShare-events waar aan leden wordt gevraagd onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of technologische infrastructuur zoals de Cenaero-supercomputer te presenteren”, zegt Loubna nog.

In de toekomst zal A6K-E6K naar verwachting meer dan 4.000 m2 extra onthaalruimte bouwen. Steeds meer mensen willen lid worden van deze gemeenschap.

etudiant-devant-l-enseignant
Ideeënworkshops.

Contact:

A6K-E6K
https://www.a6k.be/home/
https://www.e6k.be/home-fr/
Square des Martyrs
6000 Charleroi

© Vidéo – Reed & Jérome Gobin