Toolbox tegen sociale dumping

Toolbox tegen sociale dumping
Projecten
Een initiatief dat uniek is in meerdere opzichten... Een initiatief dat uniek is in meerdere opzichten...

De toolbox ‘tegen sociale dumping’ is het resultaat van de samenwerking tussen meerdere partners: het Comité voor strategische ontwikkeling van Charleroi Métropole, de IGRETEC (Intercommunale voor beheer en uitvoering van technische en economische studies), de vakbonden (FGTB – CSC – CGSLB), de Confederatie Bouw, Agoria, de UCM, steden en gemeenten en ondernemingen.

Het initiatief is uniek in meerdere opzichten. Deze concrete gids is in de eerste plaats:

 • EENVOUDIG: de instrumenten die het Comité aanbiedt, zijn heel gemakkelijk te gebruiken.
 • BEKNOPT: de wetgeving over overheidsopdrachten is bijzonder complex en omvangrijk. De oplossing die het Comité aanbiedt, is samengebundeld in enkele tientallen pagina’s.
 • PRAKTISCH: de toolbox bevat eenvoudig te gebruiken modellen en sjablonen.
 • DOELTREFFEND: de toolbox bevat heldere en precieze bepalingen die kunnen worden opgenomen in de bestekken en preciseert de documenten die de inschrijvers moeten leveren zodat de aanbestedende overheden de naleving ervan kunnen nagaan en inbreuken zwaar kunnen bestraffen.

Dit initiatief heeft grote ambities. Het is de bedoeling dat:

 • lokale kmo’s en micro-kmo’s beter toegang kunnen krijgen tot overheidsopdrachten;
 • de naleving van het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden wordt verzekerd;
 • het tewerkstellingsniveau behouden blijft;
 • misbruik van ‘gedetacheerde arbeiders’ wordt beperkt;
 • nabijheid wordt bevorderd.

Concreet zien de uitgewerkte instrumenten er als volgt uit:

 • een toolbox: een concrete en praktische gids van 57 pagina’s;
 • toe te passen modellen (bestek, in te voegen bepalingen, gunningsverslag van offertes, briefwisseling, lijst van het personeel op de werf, proces-verbaal van gebreken, …);
 • diverse praktische referentiedocumenten (uurlonen volgens PC, nuttige gegevens, …).

De toolbox, die via deze link kan worden gedownload, is rechtenvrij, gevalideerd door de DG05 (Waals Gewest) en wordt ter beschikking gesteld aan alle aanbestedende overheden van de overheidssector.

Download de toolbox tegen sociale dumping