Mobiliteit in CM

Mobiliteit in CM
Projecten
Mobiliteit is een essentiële bekommernis van de burgers. Ontdek de maatregelen die Charleroi Métropole hiervoor treft. Mobiliteit is een essentiële bekommernis van de burgers. Ontdek de maatregelen die Charleroi Métropole hiervoor treft.

Een mobiliteitscentrale op maat van Charleroi Métropole

Charleroi Métropole heeft samen met de vzw MOBILESEM de Mobiliteitscentrale Charleroi Métropole opgericht voor het hele grondgebied. Concreet gaat het erom de diensten van de vzw, die al actief is in het zuiden van de Metropool, uit te breiden naar de 29 gemeenten.

Waarom?

  • Om de burgers via een gratis nummer toegang te geven tot gecoördineerde informatie over het mobiliteitsaanbod, dat een alternatief kan bieden voor de eigen auto (openbaar vervoer, personenvervoer op verzoek, actieve vervoerswijzen en gedeelde voertuigen);
  • Om aangepaste routes mogelijk te maken al naargelang de behoeften van elke burger, met gebruik van alternatieven voor de auto, bereikbaar via hetzelfde nummer;
  • Om de diensten van het personenvervoer op verzoek (POV) van de openbare, privé- en verenigingssector (sociale taxi’s, taxi’s, voertuigen voor niet-dringend ziekenvervoer/medische voertuigen, vrijwillige chauffeurs, …) te coördineren.

Voor wie?

Voor de inwoners van de gemeenten van Charleroi Métropole die zich bij deze dienst hebben aangesloten (vraag uw gemeente of dit het geval is).

Bovendien…

Voorziet de overeenkomst tot oprichting van de ‘Lokale Mobiliteitscentrale van Charleroi Métropole’ in de uitvoering van een operationeel plan om in de nabije toekomst aanvullende diensten aan de aangesloten gemeenten aan te bieden. Daaronder met name:

  • Software voor de coördinatie van de exploitanten van personenvervoer op verzoek (POV);
  • Een IT-platform voor de burgers (website, app …) waarop de lokale mobiliteitscentrale haar diensten kan aanbieden;
  • Het formuleren van voorstellen voor nieuwe diensten die kunnen worden uitgewerkt voor de inwoners van de aangesloten gemeenten.

Contact

0800/15.230

Maatschappelijke zetel : rue du Moulin 181 in 5600 PHILIPPEVILLE

071/68.79.86

E-mail: info@mobilesem.be

Een Mobiliteitsplan voor Charleroi Métropole

Een Mobiliteitsplan voor Charleroi Métropole

Charleroi Métropole heeft talrijke contacten gelegd met de Waalse organisaties en instellingen die verantwoordelijk zijn voor mobiliteit (Waalse overheidsdienst, TEC, NMBS, de Autorité Organisatrice du Transport (A.O.T.), het kabinet van de bevoegde minister …). Een Mobiliteitscommissie brengt deze verschillende actoren al jaren samen om ervoor te zorgen dat het mobiliteitsbeleid op een coherente en strategische manier wordt uitgewerkt.

Vandaag worden er nieuwe stappen gezet om een Mobiliteitsplan voor Charleroi Métropole op te stellen.

Het Mobiliteitsplan wordt gezien als een document voor de oriëntatie, organisatie en het beheer van verplaatsingen, parkeren en de algemene toegankelijkheid van het gebied. Het is een volwaardig strategiedocument voor de organisatie van alle activiteiten en projecten die verband houden met de mobiliteit binnen Charleroi Métropole.

De doelstellingen:

  • De structurele elementen van verplaatsingen, parkeren en de toegankelijkheid van de woon- en werklocaties op het hele grondgebied organiseren;
  • Komen tot een coherente territoriale ontwikkeling op het vlak van mobiliteit, met name door te zoeken naar een match tussen de toegankelijkheid van de beschikbare sites en de mobiliteit van de activiteiten en diensten die worden uitgebouwd;
  • Alle actoren die betrokken zijn bij het mobiliteitsvraagstuk coördineren.

Het Mobiliteitsplan van Charleroi Métropole zal een visie en een duurzame strategie op het vlak van mobiliteit voor de komende jaren bieden en de talrijke projecten en initiatieven samenbrengen die door de drijvende krachten van het hele grondgebied (29 gemeenten) worden uitgedragen.