Het pad van de Eau d’Heure

Het pad van de Eau d’Heure
Projecten
Inrichting van een toeristisch pad langs de rivier Inrichting van een toeristisch pad langs de rivier

Een ‘toeristisch pad’ langs de Eau d'Heure

Een ‘toeristisch pad’ langs de Eau d'Heure

De Eau d’Heure meandert 37 kilometer lang door twee provincies (Namen en Henegouwen) en 6 gemeenten, van bij de bron in Cerfontaine tot waar hij samenvloeit met de Samber in Charleroi. Die natuurlijke couloir die in interactie staat met de plaatselijke bewoners, beschikt over een onvermoede natuurlijke rijkdom en loopt langs diverse sites met een grote biologische waarde.

Onlangs werd een onderzoek gestart voor de aanleg van een toeristisch pad langs de rivier. De eerste conclusies en aanbevelingen worden tegen de zomer van 2021 verwacht.

Een ambitieus ecologisch en toeristisch project

Een ambitieus ecologisch en toeristisch project

Dit project voor de inrichting van een pad langs het water, past binnen een globale visie op toeristische, economische en omgevingsontwikkeling. Het is een mooie opportuniteit om een gezamenlijke visie van de betrokkenen van Charleroi Métropole om te zetten in een concreet project.

Met dit pad wil men de volgende ambities waarmaken:

 • een wandel- en ontdekkingspad;
 • ondersteuning van nieuwe zachte en actieve mobiliteit, als aanvulling op de bestaande netwerken (TEC en NMBS, wandelpaden, GR, RAVeL en pre-RAVeL, …);
 • een hefboom voor het toerisme en de lokale economie waarin beloftevolle projecten voor de Métropole kunnen worden opgenomen.

Het past ook binnen een doelstelling tot opwaardering:

 • van de omgevings- en landschapsrijkdommen van Charleroi Métropole;2
 • van het groene en duurzame imago van het grondgebied (korte keten, lokale producten en streekproducten, …);
 • van het natuurlijke patrimonium en het behoud van de biodiversiteit.

Een territoriaal project

De territoriale dynamiek, via het territoriumproject, ingeleid door de Conferentie van Burgemeesters, leidde tot de afbakening van 5 ‘landschapslagen’ met een specifieke identiteit en de benadrukking van het structurerende potentieel van het hydrografische netwerk om de zachte mobiliteit, de economische en toeristische ontwikkeling en ecologische verbindingen in de verf te zetten.

Een verenigend project

Een verenigend project

Dit onderzoek is bijzonder omdat het zich over meerdere gemeenten uitstrekt. 6 gemeenten die langs de Eau d’Heure liggen, werken mee aan dit project : Cerfontaine, Froidchapelle, Walcourt, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Montigny-le-Tilleul et Charleroi.

Het is de bedoeling een participatieve dynamiek op gang te brengen en zoveel mogelijk belanghebbenden bij het onderzoek te betrekken. Er worden stappen in die zin gezet, zowel bij verkozenen als bij lokale spelers en mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de thematiek van het onderzoek (buurtbewoners, landbouwers, vissers, toeristische diensten, instellingen en verenigingen, …).

Het Stuurcomité van het onderzoek omvat de burgemeesters en de vertegenwoordigers van de 6 gemeenten, van het CITW (Onderzoekscentrum Toerisme Wallonië), het Commissariat Général du Tourisme (Algemeen commissariaat voor Toerisme), de IGRETEC (Intercommunale voor beheer en uitvoering van technische en economische studies) en het BEP (Economisch bureau van de Provincie Namen). Het zal worden voorgezeten door Jean-Philippe Lebeau, voorzitter van het Contrat de Rivière Sambre et Affluents (Rivierencontract Sambre en bijrivieren).

 

Een onderzoek met meerdere facetten

Het consortium ‘Réservoir A – Architectes SRL’, dat is geselecteerd voor de uitvoering van het onderzoek, zal zich toespitsen op 3 hoofdassen:

1. Territoriale en toeristische analyse

Dit gedeelte zal erin bestaan een volledige plaatsbeschrijving van het territorium op te maken rond drie grote assen:

 • inrichting van het territorium, landschap en biodiversiteit;
 • toerisme en economie: analyse van het bestaande toeristische aanbod en huidige positionering van de regio;
 • mobiliteit.

Dit onderzoek gaat dieper in op de troeven en mogelijkheden, de problemen, de aandachtspunten en de aanbevelingen voor elk thema.

2. Positioneringsstrategie en ontwikkelingsvisie

Dit gedeelte omvat:

 • het voorstel van een identiteit (verhaal, vormgeving, grafisch charter…);
 • de definitie van het precieze traject op basis van meerdere scenario’s;
 • de identificatie van de sites die moeten worden ontwikkeld, gevaloriseerd en ingericht;
 • de lijst van toeristische producten en van de acties die langs het hele traject moeten worden ondernomen.

3. Actieprogramma

Dit luik bepaalt alle acties die moeten worden opgezet om de inrichtingen, producten en andere projecten die voor de strategie zijn gedefinieerd, concreet op het terrein uit te voeren.