Revalidatie in een onderzeeër

Revalidatie in een onderzeeër

Montigny-le-Tilleul

In het André Vésale-ziekenhuis, een onderdeel van het Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi (C.H.U.), behandelt de afdeling hyperbare geneeskunde, een onderdeel van de spoedgevallendienst, patiënten door een duik naar een diepte van 15-30 meter te simuleren.

De patiënten gaan de drukcabine binnen in slippers en badjas. De cabine is een lange cilinder van 10 meter met patrijspoorten. Je komt binnen door een ronde deur van meer dan 3 ton. “De kamer creëert dezelfde effecten als een duikboot of diepzeeduiken”, zegt anesthesist Daniel Jacobs. “De patiënten beleven dezelfde fysieke ervaring als een duiker die afdaalt naar een diepte van 15 meter.”

Tijdens de behandeling wordt de luchtdruk in de cabine opgevoerd tot 3-4 bar, beduidend meer dan de gebruikelijke 1 bar boven water en buiten de kamer.

De patiënten zitten op een stoel of liggen in een bed in de kamer en krijgen een ademmasker. Al naargelang het ziektebeeld levert dit masker 100% zuurstof (in de lucht die we gewoonlijk inademen zit 21% zuurstof) of heliox, een mengsel van zuurstof en helium. De patiënt staat via een koptelefoon in contact met de technicus, die buiten de drukcabine aan een bedieningspaneel zit. In sommige complexe gevallen begeleidt het verplegend personeel de patiënt gedurende de hele behandeling.

hyperbare-medecine-caisson
De drukcabine wordt bediend door een technicus

De gespecialiseerde druktechnici besturen de hele installatie en ze controleren de optimale uitvoering van de behandeling en van de opgelegde veiligheidsdrempels (overeenkomstig de duiktabellen). De installatie wordt door de computer bestuurd maar kan zo nodig ook handmatig worden bediend.

Een onderwaterreis met de duikboot

Zodra iedereen zich heeft geïnstalleerd, kan de ‘onderwaterreis’ beginnen. De patiënten beginnen aan een 15 minuten durende afdaling. Wanneer de kamer op een diepte van 15 meter de juiste luchtdruk heeft bereikt, blijven ze daar gedurende 70 tot 90 minuten. Vervolgens komen ze weer naar de oppervlakte, in een gecontroleerde, langzame klim die 15 minuten duurt.

Tijdens de sessie kunnen ze naar muziek luisteren, lezen enz. “De patiënten voelen zich als in een opstijgend en landend vliegtuig”, zegt technicus Léon Istasse.

Verbluffende medische resultaten

De toename van de luchtdruk en de toevoer van zuivere zuurstof hebben een heel positief effect op diverse ziekten. “Wonden helen bv. beter en symptomen zoals misselijkheid, hoofdpijn of vermoeidheid door koolmonoxidevergiftiging verdwijnen”, zegt de anesthesist.

medecine-hyperbare-intoxication
Bij duikongevallen, wonden, koolmonoxidevergiftiging enz. levert de hyperbare geneeskunde zeer positieve resultaten op.

Al naargelang de pathologie en de urgentie varieert het aantal sessies in de kamer van 5 tot 30 per patiënt. Het kan gaan om ambulante patiënten, patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, die ernstig ziek zijn of die bedlegerig zijn.

De drukkamer kan tot 12 personen tegelijk behandelen.

Gespecialiseerde dienstverlening voor duikers

Deze medische dienst is ook bedoeld voor de duikaficionado’s. Dat is trouwens een sport die de anesthesist zelf ook beoefent. Dagelijks wordt hij vergezeld door zijn collega Stéphane Lefèvre, hyperbare arts, duiker en sportgeneeskundig specialist. Ze onderzoeken de duikers om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn om deze sport te beoefenen. Ze behandelen ook duikers die een duikongeval hebben gehad.

Elk jaar behandelen ze 25 tot 30 duikongevallen van verschillende ernst in verband met decompressie. “Bij noodgevallen zetten we de duiker in de drukkamer en laten we hem enkele uren lang zakken tot een diepte van 18 of 30 meter”, legt dr. Jacobs uit. “We willen met name de gasbellen verwijderen die verantwoordelijk zijn voor het ongeval en een maximale hoeveelheid zuurstof leveren aan de verschillende weefsels die een tekort ondervinden. Meerdere sessies zijn vereist en ze duren, afhankelijk van de ernst van de situatie, tussen 2 en 7,5 uur.”

pression-atmosphérique-décoller
De luchtdruk verandert en de patiënten hebben hetzelfde gevoel als bij het opstijgen en landen met een vliegtuig.

Sinds kort organiseert de dienst ook educatieve sessies om duikers bewust te maken van de risico’s van drukveranderingen. “Nadat ze zich in de kamer hebben geïnstalleerd, gaan de duikers naar een diepte van 35 meter en maken ze rekenoefeningen”, legt hij uit. “We merken dat nadenken langzamer gaat als de druk toeneemt. Sommigen van hen voelen op dat moment de duikersziekte. Die ervaring kan indrukwekkend zijn.”

De afdeling werkt met een tiental artsen en een vijftiental verpleegkundigen en technici. In de toekomst wil de medische wereld graag meer samenwerken met andere afdelingen van het ziekenhuis.

Contact :
Hôpital André Vésale – Centre Hospitalier Universitaire (C.H.U)
Rue de Gozée, 706
6110 Montigny-le-Tilleul
+32 (0)71/92.15.11
www.chu-charleroi.be/sites/hopital-andre-vesale

©Foto’s/Alex Dossogne