Campus Charleroi Métropole

Campus Charleroi Métropole
Projecten
Een krachtige en emblematische activiteitenpool voor hoger en universitair onderwijs, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en informatie over beroepen in Charleroi Métropole Een krachtige en emblematische activiteitenpool voor hoger en universitair onderwijs, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en informatie over beroepen in Charleroi Métropole

Deze hybride campus – uniek in België – is ontstaan uit de ambitie om in het hart van Charleroi Métropole een sterk activiteitencentrum met symboolwaarde op te richten voor hoger en universitair onderwijs, opleiding, wetenschappelijk onderzoek, verspreiding van de wetenschappelijke cultuur en sensibilisering voor wetenschappelijke en technische beroepen.

 

Met de steun van de Waalse regering zal de bovenstad van Charleroi een grondige metamorfose ondergaan, onder meer door de oprichting van een kenniscentrum in het hart van Charleroi District Créatif (DC). Dit nieuwe geheel verenigt respect voor het architecturale kwaliteitserfgoed met hedendaagse architectuur, biedt een opening naar de stad, versterkt de band met de bewoners en past binnen het project om het stedelijke weefsel van de wijk te vergroenen en meer af te stemmen op de voetganger.

De plaatsen waar momenteel wordt gewerkt, omvatten met name:

De Beroepenstad

De Cité des métiers wordt een kenniscentrum voor oriëntatie, onderwijs, opleiding en ontdekking van wetenschappen en beroepen, over netten en exploitanten heen, gratis en voor iedereen, in het hart van Charleroi Métropole.

Midden in de toekomstige campus ‘wetenschappen, kunsten en beroepen’ zullen op site 1 talloze diensten worden samengebracht op bijna 45.000 m²:

 • één loket voor oriëntatie, informatie en advies over beroepen en opleidingstrajecten;
 • het netoverschrijdende onderwijscentrum voor beroepen in de industrie en de bouw;
 • een opleidingscentrum van Forem Formation;
 • het Centrum voor wetenschappelijke cultuur van de ULB;
 • het FOREM;
 • het Centrum voor geavanceerde technologie in toegepaste mechanica – hydraulica en pneumatica;
 • een beroepenvitrine;
 • het FabLab;
 • een auditorium met 250 plaatsen.

Site 2 ligt pal tegenover de metrohalte Samaritaine en vlak bij winkelcentrum Ville 2. Op bijna 10.000 m² komen hier:

 • het netoverschrijdende onderwijscentrum voor beroepen (UT/ATC/WBE) in de industrie en de bouw;
 • het centrum voor geavanceerde technologie in building automation en domotica.

De universiteitspool CAMPUSUCHARLEROI

Deze plek, met haar rijke verleden, heeft de ambitie een volwaardig kenniscentrum te worden voor opleiding, wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs. Een combinatie van de ULB, de UMONS, de Open Universiteit en de Haute Ecole Condorcet en het Institut Supérieur Industriel de promotion sociale (Hoger industrieel instituut voor sociale promotie) van de Provincie Henegouwen.

Ze omvat 3 gebouwen:

 • in Zénobe Gramme en Maçonnerie, die beide dateren uit 1911, komen talloze leslokalen (auditoria en seminaries) en een onderzoekscentrum;
 • in Solvay komt een geheel van laboratoria met pedagogische inslag.

Hier zullen talloze opleidingen worden gegeven, die het aanbod aan universitair onderwijs in Charleroi zullen verstevigen en verder zullen uitbreiden.

Het competentiecentrum Design Innovation

Design Innovation biedt opleidingen aan voor ondernemingen en hun werknemers, voor werkzoekenden en voor scholen. Dit competentiecentrum, dat gericht is op ontwerpen, design en innovatie, biedt een brede waaier van instrumenten en methoden ter ondersteuning van ontwikkeling en transformatie. Het zal eind 2021 op de campus worden ingericht, in de stookruimte die momenteel wordt gerenoveerd.

Het Kenniscentrum energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling

Dit centrum, C3E2D genaamd, wordt gefinancierd met middelen uit het EFRO en gedragen door de UMONS en de ULB. Het zal bestaan uit onderzoeksvoorzieningen waarvan sommige zullen worden geïntegreerd in het Centre Zénobe Gramme in Charleroi. Deze inplantingen zullen de uitbouw mogelijk maken van een ecosysteem voor innovatie op het gebied van energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling. Het centrum zal een reeks spelers van hoog niveau verenigen met activiteiten die elkaar aanvullen.

Bovenop deze functies omvat de campus Charleroi Métropole met name de Haute Ecole Condorcet, die haar onderwijsaanbod nog uitbreidt, en een rijk cultureel aanbod, met het BPS22 (Kunstmuseum van de Provincie Henegouwen), een bibliotheek en een mediatheek. Momenteel wordt er nog volop gerenoveerd, maar in een later stadium zullen ook andere spelers zich hier kunnen vestigen.

De campus zal openbloeien dankzij de rijkdom van de exploitanten die zich er vestigen, hij zal gericht zijn op een divers publiek maar met dezelfde ambitie, nl. levenslang leren stimuleren.