Deze school leidt de vakmensen van morgen op

Deze school leidt de vakmensen van morgen op

Het Institut des Métiers de la Construction et de l’Environnement in Erquelinnes

Het IMCE valt onder het buitengewoon secundair onderwijs of BuSO. De school organiseert beroepsopleidingen in knelpuntberoepen en biedt haar leerlingen zo een reëel uitzicht op een job.

Net als elke ochtend gaat de bel stipt om 8.30 uur. De leerlingen van het Institut des Métiers de la Construction et de l’Environnement (het instituut voor bouw- en milieuberoepen) gaan meteen in de rij staan. De werkplaatsverantwoordelijke neemt uitgebreid de tijd om een praatje te slaan met de jongeren en hen een fijne dag toe te wensen. Dat doet hij niet zomaar, zo blijkt. Het kenmerkt de richting die deze school uit wil. ‘De eerste les die we hier leren, is respect voor elkaar. En dat respect begint met elkaar ’s morgens goedendag te zeggen’, bevestigt schooldirecteur Christophe Quittelier.

Voor de directeur van de school zijn de begroetingen aan het begin en het einde van de schooldag essentieel. ’Het is de basis van alles.’

Het IMCE moedigt zijn leerlingen bovendien via ‘burgerschapsraden’ aan naar elkaar te luisteren, standpunten in te nemen en samen te werken aan haalbare oplossingen. De school is daar baanbrekend in. ’Een paar jaar geleden hadden we nog 6 tot 7 gewelddadige incidenten per week, nu zijn dat er 6 tot 7… per jaar!’, zegt Christophe Quittelier trots. Al 20 jaar wordt hier benadrukt hoe belangrijk het is met elkaar te praten om zo door dezelfde deur te kunnen. ’De beste school speelt in op de behoeften van de leerlingen, het is een school waar ze worden gehoord.’ De directeur, zelf een fervent pedagoog, stelt het welzijn van de jongeren voorop vanuit de rotsvaste overtuiging dat ze enkel hun potentieel kunnen waarmaken als ze zichzelf kunnen ontplooien. En aan potentieel ontbreekt het hen niet!

De afdeling Tuinbouw bestaat uit twee takken: het onderhoud van parken en tuinen (groenvoorzieningen) enerzijds en het beheer van tuinbouwbedrijven anderzijds.

Succes loont

De leerlingen uit de richting Staal-lassen die in juni hun laatste cursus hebben afgerond, hebben tegen 1 juli meestal al werk. ’Jongens als Laurent zijn erg creatief en hebben veel fantasie’, vertrouwt zijn leraar ons toe.

In alle afdelingen worden de resultaten die deze jongeren boeken in de verf gezet. Ze zijn trouwens zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor hun fraaie schoolomgeving. ’De twee draaizuilen van de school zijn het werk van een leerling van de afdeling Metselwerk. Dat geldt ook voor het verharde pad. Daar zijn we bijzonder fier op’, zegt een van de leraars. De leerlingen Tuinbouw zorgen dan weer voor het onderhoud van de groene zones van de instelling.

 

’De zaken die ze niet leren op een werf, krijgen ze hier op school te zien’, zegt de leraar Metselwerk.

Een duik in de arbeidsmarkt

Maar dat is niet alles. De leerlingen die voor duaal leren kiezen (de combinatie van leren op school en leren in een onderneming), komen meteen in de dagelijkse realiteit van hun toekomstige job terecht. Ze staan drie dagen per week op een werf. ’Dat is een uitstekende manier om hen op het beroepsleven voor te bereiden. Ze krijgen een contract van drie jaar en worden betaald’, legt Johan Douillez, leerkracht Metselwerk, uit. Die formule loont letterlijk en figuurlijk. Een geslaagde stage betekent immers vaak ook een reële kansen op een job. ’Nadat ze voor een baas hebben gewerkt, wagen sommigen het er zelfs op om zelfstandige te worden’, vervolgt hij. Ook in de afdeling Tuinbouw staan de leerlingen al met één voet in de arbeidsmarkt. Zij gaan bij particulieren bloemperkjes onderhouden of hagen scheren. ’Dat is bijzonder waardevol, omdat ze op het einde van de dag trots kunnen zeggen dat ze zich als echte professionals hebben gedragen’, aldus Ingrid Lust, lerares Tuinbouw.

Veel leerlingen vinden meteen na hun studies aan het IMCE een job.

De zachte weg terug naar de maatschappij

Het IMCE heeft nog twee andere vestigingen. La Passerelle biedt projecten aan van opleidingsvorm 4, wat gelijk staat aan het gewone onderwijs, met als doel de leerling hierin opnieuw te integreren. Hier wordt ook opleidingsvorm 2 aangeboden (sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking), die toegespitst is op de autonomie van de leerling en de sociale integratie (in partnerschap met twee bedrijven voor aangepast werk). Het project ‘Huis’ staat open voor jongeren zonder vast project. Het pedagogische team gaat samen met hen aan de slag met een intern SSAS-project op school (Schoolstructuur voor de steun aan de socialisatie of resocialisatie). Vanuit hun eigen behoeften en zonder te forceren, wil het instituut hen hun professionele weg in het leven laten (terug)vinden. ’We moeten ons hier aan de leerlingen aanpassen. Twee verschillende leerlingen kunnen bijvoorbeeld heel verschillend reageren op eenzelfde probleem’, geeft Philippe Chauvaux, verantwoordelijke van La Passerelle, aan.

’Het buitengewoon onderwijs heeft nog altijd een onjuist en laatdunkend imago. Nochtans wachten ook hier na afloop de nodige kwalificaties en kansen op een job’, aldus nog Christophe Quittelier. Deze school heeft zich in de belangrijkste beroepssectoren gespecialiseerd. Ze leidt haar leerlingen op tot vakmensen voor handenarbeid die sommige sectoren maar al te goed kunnen gebruiken.

Contact:
Rue de Maubeuge, 172
6560 Erquelinnes
+32(0)71 55 59 65
www.acis-group.org
imce-erquelinnes@acis-group.org